CENÍK

Aeorbní sál:

JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ: 50,-Kč/lekce 55 min. (Zumba, MTV Dance style – 60,-Kč/hod.)

                                   75,-Kč/ lekce 90 min.

PERMANENTKY: 10 vstupů:    470,- Kč  (á 47,- Kč)

                        20 vstupů:    920,- Kč  (á 46,- Kč)

                        30 vstupů: 1 350,- Kč  (á 45,- Kč)

STUDENTSKÉ VSTUPNÉ:  45,-/ lekce 55 min., 20 vstupů 800,- Kč  (á 40 Kč)

-          pouze pro řádné denní studium!!! při uplatnění studentské slevy musíte předložit studijní průkaz, jinak sleva nemůže být uznána!!!

CVIČENÍ PRO SENIORY: 40,- Kč/hod. … permanentka na 10 vstupů: 300,-Kč

 

Spinningový sál:                    

JEDNOTLIVÉ VSTUPNÉ: 75,- Kč/ lekce 55 min.

                                   110,- Kč/ lekce 90 min.

PERMANENTKY: 10 vstupů:    710,- Kč  (á 71,- Kč)

                        20 vstupů: 1 400,- Kč  (á 70,- Kč)

                        30 vstupů: 2 070,- Kč   (á 69,- Kč)

STUDENTSKÉ VSTUPNÉ: 70,- Kč/ lekce, 20 vstupů: 1 250,- Kč  (á 62,50 Kč)

- pouze pro řádné denní studium!!!  při uplatnění studentské slevy musíte předložit studijní průkaz, jinak sleva nemůže být uznána!!!

VOLNÁ JÍZDA: 50,- Kč/ hod.

 

- permanentky jsou platné půl roku od data zakoupení

- po uplynutí tohoto termínu neuplatněné předplatné bez náhrady propadá

- jsou nepřenosné

- je možné zakoupit permanentky z fondu FKSP atp.

 

TIP PRO VÁS: ověřte si možnost proplacení permanentky vaší zdravotní pojišťovnou!!! J